Vzdělávací

Instruktorský kurz Brdo

Datum: 
9-11. 11 .2018
Místo: 
Kaprálově Mlýně
Informace: 

 

Rádi bychom vás pozvali na instruktorský kurz brdo, který se uskuteční 9-11.11 v Kaprálově mlýně. Kurz je určen pro začínající, ale i zkušenější organizátory dětských akcí, táborů a víkendovke.

Proč se kurzu zúčastnit? 

Kurz bude místem pro inspiraci a také pro poznání ostatních vedoucí a instruktorů, kteří pracují s dětmi. Kurz bude pojat i jako vzájemná výměna zkušeností. V neposlední řadě se na kurzu dá získat i potřebná kvalifikace pro vedení dětských brďo oddílu. Budu rád když se kurzu zúčastníš, pořádám ho já a je z velké části financován z ustředí HB, část účastnického poplatku určitě zaplatí i náš článek.

 

Přihlášení na kurz 

http://brontosaurus.cz/co-delame/kalendar-akci/detail/9927

Na případné dotazy rád odpovím Kaďa

.

Instruktorský kurz Brďo

Datum: 
4-6.11.2016
Místo: 
Středisko volného času Hodonín
Cena: 
100
Informace: 

Kurz je prioritně určen začínajícím a zkušenějším organizátorům dětských akcí v rámci Hnutí Brontosaurus. Během kurzu budou účastníci seznámeni a proškoleni v několika oblastech zkušenými vedoucími Brďo oddílů a externími lektory.

Na co se můžete těšit, obsah kurzu

Během kurzu budou účastníci seznámeni s rolí instruktora a vedoucího v dětském oddíle, s tvorbou a přípravy oddílových her, oddílové činnosti a celoročních oddílových her. Kurz bude také zaměřen na motivaci dětí a na vedení dětí k environmentální výchově. Polední část kurzu bude věnována krizových situacím a jejich úspěšnému zvládnutí. Během celého kurzu budou účastníci aktivně vtahování do přednášeného tématu a budou řešit jednotlivé dílčí úkoly a modelové situace.

Termín a místo

 Středisko volného času Hodonín, nám. B. Martinů 5 695 03 Hodonín, termín 4 - 6. 11. 2016, začátek kurzu v pátek 4. 11. v 18:00, sraz v Hodoníně na nádraží.

Ubytování

 Ubytování bude zajištěno v prostorech střediska volného času, k dispozici bude zázemí SVČ Hodonín

Přihlášení

            Přihlášení přes elektrickou přihlášku na webu Hnutí brontosaurus zde, popřípadě emailem na sekce.brdo@brontosaurus.cz.

Účastnické poplatky

            100 kč na osobu, v ceně je zahrnuto ubytování a strava po celou dobu kurzu.

Kontakt

            Martin Kadala, vedoucí sekce brdo, organizátor kurz, 724806155, sekce.brdo@brontosaurus.cz

Seminář o dobrovolnictví

Datum: 
11.10. 2013
Místo: 
Brno, Kancelář Hnutí Brontosaurus
Cena: 
200 Kč pro členy Hnutí Brontosaurus, 300 Kč pro ostatní zájemce
Informace: 

Hnutí Brontosaurus zve své organizátory na seminář o dobrovolnictví. Jak zapojit nové zájemce do aktivit organizace. Seminář se uskuteční 11.10 2013 na Kanceláří Hnutí Brontosaurus v Brně.

Hlavní témata semináře

  • Jak se připravit na práci s dobrovolníky?

  • Jak zapojit nové zájemce do aktivit organizace?

  • Jak je motivovat k dobrovolnické činnosti?

  • Jak je udržet a co nabíze?

  • Jaká činnost je pro dobrovolníky vhodná

Program

  • 9:30 Začátek semináře,
  • 9:30-13:00 první blok a druhý blok semináře,
  • 13:00-14:00 přestávka na oběd,
  • 14:00-15:30 třetí blok semináře,
  • 16:30 ukončení semináře. 

Lektorka

Kateřina Petrášová - Dobrovolnické centrum 67, koordinátorka festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Brno, regionální konzultantka programu Mládež v akci pro Jihomoravský kraj.

Kontakt

Ing. Martin Kadala,
Koordinátor Brontosauřích dětských oddílů,
Koordinátor programu vzdělávání,
vzdelavani@brontosaurus.cz,
sekce.brdo@brontosaurus.cz

Sleduj facebook akce, více  informací 

Pro přihlášení na seminář je potřeba vyplnit přihlášku a odeslat  na

vzdelavani@brontosaurus.cz

Seminář Ekopsychologie

Datum: 
9.2.2013 9:00-18:00
Místo: 
Ekocentrum Hodonín
Cena: 
350,- Kč / 450,- Kč
Informace: 

Tématem semináře bude navazování spolupráce s pubertálními žáky v environmentální výchově a navazování kontaktu s přírodním prostředím. Workshop bude směřovat k tomu, aby pomohl účastníkům a účastnicím dobře vybrat témata a výukové metody pro environmentální výchovu na druhém stupni. Podíváme se také na to, jaké způsoby komunikace s puberťáky a puberťačkami se osvědčují. Přiblížíme si také širokou škálu dobrodružných, estetických i spirituálních zážitků, které příroda – vedle běžně praktikovaných přírodovědných exkurzí – nabízí.

Lektor PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., ekopsycholog a sociální psycholog, který šest let pracoval jako kontaktní pracovník pro pubertální party z ulice. Baví ho propojování akademické sféry s praxí. Pro organizace veřejného sektoru lektoruje semináře a realizuje výzkumy. Desátým rokem podporuje rozvoj ekopsychologie v České republice. V současné době učí na katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií v Brně.

Seminář první pomoci

Datum: 
24.11 2012
Místo: 
Ekocentrum Hodonín
Cena: 
200,- Kč
Informace: 

Program vzdělávání spolu se sekcí Brďo pořádají seminář první pomoci. Cílem semináře je osvojení prvků první pomoci a také seznámení s nejčastějšími úrazy, které mohou vzniknout na letním táboře. Seminář je prioritně zaměřen na vedoucí dětských kolektivů.

Subscribe to RSS - Vzdělávací