Duhové střípky

Hledáte pro svůj oddíl aktivity spojené s ekologickou výchovou? Naše celoroční ekovýchovná soutěž Duhové střípky je tu právě pro vás. Se svým oddílem, a je lhostejno z jaké organizace jste, se můžete zapojit téměř ihned.

Cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů a kroužků náměty k činnosti v oblasti ekologické výchovy v takové formě, aby je mohli lehce využít ve svém dosavadním programu. Aktivity předkládané v jednotlivých zadáních soutěže by tak měly jít lehce včlenit do her, ale i do dlouhodobějšího vnitřního programu, který si mnoho oddílů vytváří. Vždyťtvůrci Duhových střípků jsou sami aktivními vedoucími.

Soutěž je organizována korespondenční formou. Základní úkoly plní celé oddíly či družiny, velký důraz je však kladen také na zapojení jednotlivých členů formou speciálních úkolů pro jednotlivce. Každý ročník i každé kolo soutěže je jinak tematicky zaměřeno, přičemž jednotlivá témata jsou vždy dopředu oznámena ještě před zahájením nového ročníku. Vyhodnocování probíhá průběžně v jednotlivých etapách, aby byla zaručena patřičná motivace účastníků i napětí z průběhu celé soutěže.

2018/2019 Střípky přírody kolem nás

Duhové střípky jsou environmentální soutěž, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus nejen pro své dětské oddíly. Již 18. ročník této soutěže startuje 24.9.2018. Tento ekovýchovný program je otevřen všem oddílům a kroužkům. Duhové střípky se hravě a zábavně snaží přiblížit téma ochrany přírody nejenom dětem, ale také vedoucím. Duhové střípky svým soutěžním charakterem motivují děti k poznání i k praktickému řešení problematiky ochrany životního prostředí.

Letošní duhové střípky mají podtitul Střípky přírody kolem nás. Zaměříme se na to, jak můžeme prožívat přírodu, ale i bezprostřední prostředí, ve kterém žijeme a jak mohou přispět děti. 

Cílem letošních Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů a kroužků náměty k činnosti v oblasti ekologické výchovy v takové formě, aby je mohli lehce využít ve svém programu. Aktivity a úkoly v jednotlivých zadáních soutěže by tak měly jít lehce včlenit do her, ale i do dlouhodobější celoroční činnosti. Každé číslo duhového zpravodaje bude rozděleno na část pro starší a mladší. Pro obě skupiny jsme připravily kontinuální úkoly. Starší budou mít za úkol, vymyslet si svůj vlastní projekt. Projektem máme na mysli jakoukoliv aktivitu, kterou se můžou děti zapojit do péče o prostředí, ve kterém žijí.  Například vyvěšení budek, sázení stromů, vysázení květin, vyvěšení obrázků na zastávku, ekologická stopa potravin, které jíme, mapování popelnic, černých skládek, A mladší si budou průběžně tvořit svůj Duhový deník. V každém zpravodaji dostanou několik stránek s tipem na aktivity, stejně tak jako starší, kteří budou dostávat podněty, jak mohou pracovat na projektu. Zároveň bude v každém čísle prostor pro starší a mladší dohromady. Eko hry a námět na společnou aktivitu.