Vyhlašujeme 23. ročník soutěže

Marcela Arnoštová - 3. místo, 3. kategorie, kresba, 2016

Hnutí Brontosaurus, Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží a Brontosauří dětský oddíl Vlkani vyhlašují 23. ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu.

Téma letošního ročníku má název „Poradíte planetě?“

Letošní ročník nabádá k zamyšlení nad tím, jak bychom mohli přírodě a životnímu prostředí pomoci, jednak v současnosti, ale i v budoucnosti. Aby to nebylo tak náročné, představte si situaci, kdy by vás například všichni obyvatelé obce, ve které žijete, poslechli a udělali pro přírodu vše, o co je žádáte. Že to zní jako z nějakého seriálu o superhrdinech? No, možná trochu.

Pokuste se tedy zamyslet nad radou, nebo nějakým jiným způsobem, kterým by lidé mohli pomoci.

Rozhodli jsme se téma soutěže dále nerozčleňovat do dalších podtémat a necháváme tak naprosto volnou ruku všem soutěžícím. Míst, kam vyrazit je určitě spousta a až se z vaší detektivní výpravy vrátíte, vše nám nakreslete, napište, či nafoťte. Těšíme se, že každá práce bude skutečným originálem.

Soutěže „Máme rádi přírodu“ se může zúčastnit kdokoliv, kdo rád kreslí, fotí či literárně tvoří a není mu lhostejný vztah člověka a přírody. Zájemci v zadání naleznou množství výtvarných technik a literárních stylů, ze kterých si mohou vybrat a které jsou blízké jednotlivým věkovým kategoriím. Těšíme se na vaše práce a doufáme, že se při jejich tvoření budete dobře bavit.

Uzávěrka soutěže je 1. 5. 2017

Tags: 

Výsledky 22. ročníku

Letošní 22. ročník soutěže Máme rádi přírodu se nesl v duchu lehce detektivním. Ústřední téma neslo název „Zaostřeno na přírodu“. Úkolem dětí tentokrát bylo podívat se na jejich nejbližší okolí co nejvíce zblízka, prozkoumat přírodu a zákoutí kolem nich a zjistit, co vše se kolem nás ukrývá. Výsledky svých bádání nám nakreslili, napsali a nafotili. Celkem se sešlo 953 prací, z nichž bylo porotou vybráno 29 vítězných.

Všem výhercům gratulujeme a zveme je tímto na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen, které proběhne 4. 6. v 11:30 v Mahenově knihovně v Brně. Zváni jsou také ostatní soutěžící a veřejnost. Doprovodný program je připraven, pěkné počasí je objednáno.

22. ročník : Zaostřeno na přírodu!

Hnutí Brontosaurus, Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží a Brontosauří dětský oddíl Vlkani vyhlašují 22. ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu.

Téma letošního ročníku má název „Zaostřeno na přírodu“

Tímto bychom chtěli děti vybídnout k tomu, aby prozkoumali své okolí a podívali se na přírodu z větší blízky. Často se stává, že si krajiny, která nás obklopuje, nevšímáme a jen kolem ní každý den chodíme. Přitom se kolem nás nacházejí zajímavá místa, která stojí za to objevit.

Zkuste se tedy podobně jako detektivové prozkoumat své okolí a lépe jej poznat. S lupou i bez ní se vydejte třeba na výlet a pátrejte, jestli nenarazíte na něco zajímavého či neobvyklého.

Rozhodli jsme se téma soutěže dále nerozčleňovat do dalších podtémat a necháváme tak naprosto volnou ruku všem soutěžícím. Míst, kam vyrazit je určitě spousta a až se z vaší detektivní výpravy vrátíte, vše nám nakreslete, napište, či nafoťte. Těšíme se, že každá práce bude skutečným originálem.

Soutěže „Máme rádi přírodu“ se může zúčastnit kdokoliv, kdo rád kreslí, fotí či literárně tvoří a není mu lhostejný vztah člověka a přírody. Zájemci v zadání naleznou množství výtvarných technik a literárních stylů, ze kterých si mohou vybrat a které jsou blízké jednotlivým věkovým kategoriím.

Těšíme se na vaše práce a doufáme, že se při jejich tvoření budete dobře bavit.

Uzávěrka soutěže je 1. 5. 2016

Výsledky 21. ročníku

Co by na to Země řekla? Přesně to bylo tématem letošního ročníku soutěže Máme rádi přírodu. Soutěžící měli za úkol zamyslet se nad tím, co by nám naše planeta řekla, kdyby s námi mohla mluvit. Celkem se sešlo 1179 prací, z nichž bylo porotou vybráno 31 vítězných. Speciální cenu Brďa (tedy Brontosauřího dětského oddílu, který soutěž pořádá) porota uděluje výjimečným dílům, které ji zaujmou. V letošním roce ji získal obrázek postavy, která je vytvořena z kartonu a objímá Zemi.

Všem výhercům gratulujeme a zveme je tímto na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen, které proběhne 30. 5. V 11:30 v Mahenově knihovně v Brně. Zváni jsou také ostatní soutěžící a veřejnost. Doprovodný program je připraven, pěkné počasí je objednáno.

Tags: 

21. ročník startuje

Hnutí Brontosaurus, Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží a Brontosauří dětský oddíl Vlkani vyhlašují 21. ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu.

„Co by na to Země řekla?“ Právě tak zní téma letošního ročníku.

Chtěli bychom jím vybídnout k menšímu zamyšlení nad tím, co by nám, lidem, planeta Země řekla, kdyby mohla mluvit. Tak pro představu: řekla by nám něco pozitivního? Nějaké povzbuzení, či rada do budoucna? Například jak lépe zacházet se zdroji, které nám poskytuje, tak, abychom jí více neničili. Anebo by si povzdechla nad tím, co se na ní děje. Často si totiž ani neuvědomujeme, jaké dopady na Zemi a na přírodu může naše jednání mít.

Ale taky by nám mohla povyprávět o úžasných dobrodružstvích, které za celou dobu své existence zažila. O jejím vývoji a o vývoji rostlin, zvířat a lidí. Možná by mohla vyprávět i o nějaké katastrofě, kterou zažila.

Rozhodli jsme se téma soutěže dále nerozčleňovat do dalších podtémat a necháváme tak naprosto volnou ruku všem soutěžícím. Možností, co by nám mohla Země říct je nepřeberné množství, tak se nechte unést sovu fantasií a své nápady nám nakreslete, napište, či nafoťte. Těšíme se, že každá práce bude skutečným originálem.

Soutěže „Máme rádi přírodu“ se může zúčastnit kdokoliv, kdo rád kreslí, fotí či literárně tvoří a není mu lhostejný vztah člověka a přírody. Zájemci v zadání naleznou množství výtvarných technik a literárních stylů, ze kterých si mohou vybrat a které jsou blízké jednotlivým věkovým kategoriím.

Těšíme se na vaše práce a doufáme, že se při jejich tvoření budete dobře bavit.

Uzávěrka soutěže je 1. 5. 2015

 

Výsledky 20. ročníku

Tématem letošního ročníku bylo „Já přírodě pomáhám!“, ve kterém jsme soutěžící nabádali, aby nám ukázali, jak právě oni přírodě pomáhají. Prací se sešlo celkem 452 a z nich bylo odbornou porotou vybráno 31 vítězných. Letos jsme udělili hned dvě výjimečné ceny dílům, které nás zaujali. Cenu Brďo, tedy Brontosauřího dětského oddílu, který soutěž pořádá, získal obrázek krmítka složený z papírových ruliček. Originální nápad na zařízení přeměňující odpad na komiksy zaujal natolik, že si vysloužil Cenu poroty.

Všem výhercům gratulujeme a zveme je tímto na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen, které proběhne 20. 9. 2014 ve 14:00 na Dortu pro Brontosaura v Telči. Zváni jsou také ostatní soutěžící a veřejnost. Doprovodný program je připraven, pěkné počasí je objednáno.

20. ročník: Já přírodě pomáhám!

Letošní rok se nese ve znamení jubileí. Vyhlašujeme již dvacátý ročník naší soutěže a navíc je to čtyřicet let, co Hnutí Brontosaurs pomáhá přírodě. Proto jsme zvolili téma „Já přírodě pomáhám!“ a chceme tak dát prostor Vám, abyste ukázali, jak přírodě pomáháte.

Není potřeba žádných velkých hrdinských činů, jako zasazení celého lesa. Stačí zasadit jeden stromek u Vás v parku nebo podél cesty. Anebo na procházce lesem posbírat nepořádek, který v něm naleznete. Zamyslete se nad tím, jakými různými se dá přírodě pomoci. A jestli už jste nějak přírodě pomohli nebo jí stále pomáháte, dejte nám o tom také vědět.

Rozhodli jsme se téma soutěže dále nerozdělovat do dalších podtémat. Máte tak jedinečnou možnost přijít s Vaším originálním nápadem, zlepšením, pomocí.

Každý má jiné možnosti a schopnosti, ale někdy právě ty malé, nenápadné činnosti mohou změnit hodně. Ať už rádi malujete, píšete či fotíte, těšíme se na Vaše výtvory.

Tags: 

Máme rádi přírodu 2013 zná své vítěze

Letošní ročník nesl název Okno do kraje a nabádal soutěžící k tomu, aby ve svém okolí vybrali ta nejzajímavější místa, zvyky a pověsti a výtvarně je zpracovali. Prací se sešlo celkem 1575 a z nich bylo odbornou porotou vybráno 36 vítězných. Každý rok do soutěže přijde dílo něčím výjimečné, proto organizátoři soutěže udělují také cenu Brďo, tedy Brontosauřího dětského oddílu, který soutěž pořádá. Letos o cenu Brďo bojovala dvě díla, a to hudba složená na téma můj kraj a kartonové divadélko s výjevy z okolí Chrastavy. Tuto cenu po dlouhých dohadech získalo divadélko.

Všem výhercům gratulujeme a zveme je tímto na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen, které proběhne 1. 6. 2013 od 11:30 v Mahenově knihovně v Brně. Zvání jsou také ostatní soutěžící a veřejnost. Doprovodný program je připraven, pěkné počasí je objednáno.

19. ročník: Okno do kraje

Hnutí Brontosaurus, Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží a Brontosauří dětský oddíl Vlkani vyhlašují 19. ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu.

Letos na téma: „Okno do kraje

Jedním z hlavních cílů soutěže je přivést děti a mladé lidi do přírody a naučit je pozorovat vše, co se v ní odehrává, a zároveň jim umožnit, aby své pocity mohli vyjádřit prostřednictvím umění.

Letošní ročník provází téma „Okno do kraje“. Chceme jím motivovat k tomu, aby se lidé rozhlédli po svém nejbližším okolí a našli krásu tam, kudy chodí denně do školy, do fotbalu, do hudebky nebo za svými kamarády. Mnozí lidé dnes žijí na docela malém prostoru a přes to mnohdy ani nevědí, co mají za humny. Toto soutěžní téma nabízí příležitost vydat se na procházku po okolí a důkladně to tam všechno prozkoumat a vše nalezené umělecky ztvárnit.

Aby se soutěžícím lépe tvořilo, mohou si představit, že tvoří naučnou stezku, nebo její část. Co by na informačních tabulích určitě nemělo chybět? Máte, nebo jste měli ve svém okolí známou osobnost, honosíte se nějakou technickou vymožeností, přírodní rezervací, památným stromem či památkově chráněnou budovou? Kolují ve vašem okolí nějaké záhadné historky, pověsti či písně? Máte tam u vás místa tak krásná, že je až s podivem, že o nich ještě žádná stezka nevznikla? Rozhlédněte se a tvořte! Nemusí to být jen místa všemi známá, ztvárněte i to, co vám osobně se zdá zajímavé a krásné.

Rozhodli jsme se téma soutěže dále nerozčleňovat do dalších podtémat a necháváme tak naprosto volnou ruku všem soutěžícím. Každému z nás se v našem okolí jistě líbí něco jiného a každý možná máme nějaké své oblíbené místo o které bychom se rádi podělili s ostatními. Těšíme se, že každá práce bude skutečným originálem.

Soutěže „Máme rádi přírodu“ se může zúčastnit kdokoliv, kdo rád kreslí, fotí či literárně tvoří a není mu lhostejný vztah člověka a přírody. Zájemci v zadání naleznou množství výtvarných technik a literárních stylů, ze kterých si mohou vybrat a které jsou blízké jednotlivým věkovým kategoriím.

Uzávěrka soutěže je 1. května 2013. Následné slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen bude provázet bohatý program a výstava těch nejlepších prací. Tyto, a mnohé další práce také vystavíme na nejrůznějších místech naší republiky (Hodonín, Mikulčice, Brno, Trutnov a další).

Těšíme se na vaše práce a doufáme, že se při jejich tvoření budete dobře bavit.

Uzávěrka soutěže je 1. 5. 2013

Zadání soutěže

Kontaktní osoba

Ingrid Čejková
tel: +420 777 80 35 77
email: mrp.brdo@seznam.cz
www. facebook.com/Mameradiprirodu

 

Subscribe to Máme rádi přírodu RSS