O soutěži

Máme rádi přírodu, Neboli MRP, jak se označuje v „odborných kruzích“, je celostátní výtvarná, literární a fotografická soutěž pořádaná s menší přestávkou již od roku 1992. MRP dlouhou řadu let hnízdí u Brďo Vlkanů v Mikulčicích a ti se o ní pěkně starají a hýčkají si ji a rozmazlují…

Jak napovídá název, zadání soutěže se každoročně týká přírody a má nabádat k umění kriticky vnímat prostředí ve kterém žijeme, uvědomovat si, proč je pro nás právě příroda tak důležitá a že vůbec není těžké ji pomáhat a ochraňovat.

Organizátoři soutěže a tvůrci témat se snaží, aby všechna témata vždy vyhovovala těm věkovým kategoriím, ke kterým jsou směřována, věku tedy odpovídá jak technika, tak podtémata. Dále se také snažíme vždy ocenit co nejvíce prací, vyhlásit co nejvíce výherních míst.

Do soutěže se rok co rok schází stovky překrásných děl od dětí z mateřských škol až po práce vysokoškoláků. Všechny tyto práce bývají pravidelně vystavovány ku příležitosti slavnostního vyhlašování výsledků a předávání cen MRP, Dne Země v Mikulčicích, na kanceláři Brontosaura v Brně, ekocentru v Hodoníně, na ekostáncích a dalších zajímavých místech.

U nás mají čísla vzestupnou tendenci, tzn. že každý rok chodí čím dál tím více prací a my jsme za to velmi rádi, soutěž se nám rozrůstá a dnes už je mnohem větší, než jak si ji představovali lidé, kteří stáli u jejího zrodu.

Například ročník 2009 nesl téma „Tak to nee přátelé. Vezmeme to z druhého konce“ a měl upozornit na problematiku konzumní společnosti produkující téměř nekonečné množství odpadů. Tento ročník znamenal přes padesát oceněných prací z rekordních 2 500 děl od dětí, středoškoláků i dospělých.