Pravidla soutěže

Uzávěrka soutěže

8. června 2019

Vyhlášení výsledků

Výsledky budou oznámeny výhercům a zveřejněny na webu a sociálních sítích vyhlašovatele. Slavností vyhlášení vítězů s programem a předání cen proběhne v rámci oslav 45 let činnosti Hnutí Brontosaurus na akci Dort pro Brontosaura na zámku Veltrusi a to v sobotu 14. Září 2019. Školám a vítězům budou výsledky zaslány v červnu 2019.

 

Soutěžní podmínky

 • Pořadatelem soutěže je Hnutí Brontosaurus.
 • Soutěž je určena pro autory ve věku 4 - 26 let.
 • Do soutěže budou zařazeny jen práce vztahující se k tématu soutěže.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit práce a fotografické snímky s neetickým či urážlivým obsahem.
 • Zaslané práce se nevracejí.
 • Jeden soutěžící může přihlásit do souteže max. 3 práce.
 • Pořadatel si vyhrazují právo zveřejnit a vystavit zaslané práce (za dodržení autorských práv).
 • Poštou zasílané práce musí být čitelně označeny:
  • jménem a příjmením autora,
  • kontaktním e-mailem nebo adresou bydliště, popřípadě školy (pokud se díla posílají hromadně ze školy),
  • soutěžní kategorií a názvem práce.
 • Stáhněte si tabulku k značení:
 • Do kategorie pro středoškoláky a vysokoškoláky se můžete zapojit i přes to, že nestudujete.
 • Do souteže nelze přihlašovat práce a fotografie profesionálních autorů, pořadatel soutěže si vyhrazuje právo takovéto práce vyřadit.
 • Nelze přihlásit práce z předchozích ročníků soutěže.
 • Práce budou hodnoceny z hlediska tematické i umělecké originality, vyjádření tématu i technického provedení práce.

Fotografie

 • Fotografie do soutěže přihlásíte přidáním na instagram s hashtagem #mameradiprirodu. Podmínkou pro zařazení do soutěže je označit Instagram HB @hnutibrontosaurus.
 • Autoři vítězných a dalších nejlepších snímků, které budou součástí následné výstavy budou vyzváni k zaslání fotografií e-mailem s uvedením jména a věku autora (nepošlu-li snímek ke stanovenému datu, tak postupuje další fotografie dle hodnocení).
 • Pokud autor nemá isntagram, tak může fotografii zaslat na e-mail mrp@brontosaurus.cz (na instagram bude fotografie přidána organizátory soutěže).
 • Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že: fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu, a že osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže

Ekofór

 • Ekofór je soutěž kreslených (vyfotografovaných) vtipů.
 • Můžete využít svoji kreativitu a vybrat si vlastní styl provedení, hodnotí se zejména nápad a originalita.

Malba / Kresba

 • Nejmenší možný rozměr malby, kresby je formát A4, největší A0.
 • Pod malbu a kresbu spadá například malování štětcem barvami, otlačováním rukou, kreslení tužkami, pastelkami, voskovkami, křídami, pastelem a tuší.

Literární dílo

 • Mělo by se jednat o úvahu na danou tému.
 • Hodnotí se, nakolik dané dílko splnilo tému, originalita (vlastní přínos) a celkový dojem.

 

Zasláním díla/děl do soutěže soutěžící souhlasí s výše uvedenými podmínkami a s tím, že Hnutí Brontosaurus je oprávněno práce využít pro nekomerční vystavení a publikování.

 

Adresa pro zasílání prací

Máme rádi přírodu
Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10
Brno
602 00
popř. na e-mail: mrp@brontosaurus.cz
nebo na instagramu označit fotku pomocí #mameradiprirodu @hnutibrontosaurus

 

Hodnocení prací

Díla, která nebudou splňovat soutěžní podmínky, budou vyřazena. Hodnotící komise bude složená ze zástupců vyhlašovatele a přizvaných odborníků. V každé kategorii budou vybrány tři nejlepší práce.

Komise hodnotí nápad, originalitu díla, kvalitu provedení a zvládnutí techniky.

Ceny

Vysokoškoláci (ekofór/fotografie):

 1. místa - spacák/stan
 2. místa - batoh na turistiku
 3. místa - outdoorové vybavení (termoska, karimatka, apod.)

+ materiály Hnutí Brontosaurus - placky, samolepky, brožurky či tašky!

 

Středoškoláci (ekofór/fotografie):

 1. místa - spacák/stan
 2. místo - deskové hry
 3. místo - outdoorové vybavení (termoska, karimatka, apod.)

+ materiály Hnutí Brontosaurus - placky, samolepky, brožurky či třička!
 

Základní škola (malba/kresba i ekofór a fotografie)

 1. místa - soubor deskových her
 2. místa - deskové hry
 3. místa - deskové hry, výtvarné potřeby

+ materiály Hnutí Brontosaurus - placky, samolepky, brožurky či třička!
 

Mateřská škola:

 1. místo - stolní hra pro předškoláky
 2. místo - hračky pro předškoláky
 3. místo - hra pro předškoláky

+ fair trade sladkosti!

 

Prezentace

Vítězné práce budou publikovány v galerii na webu Hnutí Brontosaurus, na facebookové stránce Hnutí Brontosaurus, na výstavách a při dalších příležitostech.