Pravidla soutěže

Soutěžní podmínky

 • Do soutěže budou zařazeny jen práce vztahující se k tématu soutěže.
 • Zaslané práce se nevracejí a pořadatelé si vyhrazují právo s nimi dále nakládat.
 • Pořadatelé si vyhrazují právo zveřejnit zaslané práce (za dodržení autorských práv).
 • Práce musí být čitelně označena:
  • jménem a příjmením autora,
  • adresou bydliště autora,
  • adresou školy (pokud se díla posílají hromadně ze školy),
  • soutěžní kategorií a názvem práce.
 • Stáhněte si tabulku k značení:
 • Při nedodržení výše uvedených požadavků, nebude dílo přijato do soutěže.
 • Maximální počet soutěžních prací od jednoho autora – 2 práce.
 • Je možno zasílat i skupinové práce.
 • Do soutěže se nemusí zapojovat pouze školní třídy, ale i jednotlivci.
 • Přijímáme také práce žáků ze škol speciálních a praktických.
 • Kategorie soutěže jsou rozepsány dle školních tříd, ale ve skutečnosti se orientujte spíše dle věku. Tzn., že nižší gymnázium patří do kategorie 7. - 9. tř., do kategorie 5. pro středoškoláky a vysokoškoláky se můžete zapojit i přes to, že nestudujete).

Výtvarná díla

 • Nejmenší možný rozměr malby, kresby, koláže je formát A4, největší A0.
 • U plastických výtvorů dbejte na trvanlivost dílka (kvalitní lepidlo, apod.), maximální rozměry – 50cm2.

Literární práce

 • Maximální počet stran u literární práce – 10 stran.
 • Výhodou, ne podmínkou, je práci psát na PC a následně ji poslat e-mailem.

Fotografie

 • Formáty fotografií: min. 10 x 15 cm, max. neomezeno.
 • Je možno zaslat 3 fotografie na jednoho účastníka.
 • Neposílejte prosím fotografie vytištěné na kancelářském papíře (z tiskáren).
 • Fotografie není možno zasílat e-mailem.

Společná pravidla

Adresa pro zasílání prací

Máme rádi přírodu
Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10
Brno
602 00
popř. na: mrp@brontosaurus.cz

Jak soutěž probíhá?

Příjem prací

Všechny práce, které přijdou do soutěže, rozbalíme a zapíšeme do počítače. Konkrétně zapisujeme adresu školy (popřípadě jednotlivce), ze které práce přišly a počet prací z jednotlivých kategorií. Například dostaneme velkou obálku, kde je dohromady třicet obrázků. Z obálky opíšeme adresu odesilatele. Obálku pak rozbalíme, roztřídíme práce podle kategorií a zapíšeme jejich počet. Z jakých konkrétních tříd práce přišly a nebo které učitelky tyto třídy vedou, neevidujeme, často to z prací ani nejde zjistit. Takto roztříděné práce jsou již připraveny k hodnocení.

Hodnocení prací

Všechny práce jsou roztříděny do soutěžních kategorií. Hodnotitelé postupně přistupují k jednotlivým kategoriím a nejdříve vyřazují díla, které nespadají do tématu, neodpovídají požadované technice a nejsou příliš zdařilá. Po té, co proběhne toto vyřazování u všech kategorií, rozloží hodnotitelé obrázky a fotky tak, aby byly všechny vidět a diskutují nad nimi, navzájem je porovnávají a znovu vyřazují, dokud v každé kategorii nevznikne skupina „adeptů na výhru“, která většinou čítá okolo dvaceti prací. Tyto práce pak hodnotí jak lajci, tak odborníci a společně vyberou tři vítězné práce. Hodnotí se zejména zvládnutí techniky, nápad, kvalita provedení a originalita. Literární práce jsou pročítány a taktéž postupně vyřazovány, princip je v podstatě stejný jako u výtvarných prací a fotografií.

Kdo práce hodnotí?

Především jde o učitelky a učitele výtvarné výchovy či amatérské umělce, kteří mají na starost největší objem prací, a to práce výtvarné. Dále jsou to zkušení fotografové, kteří se zaobírají příchozími fotografiemi. Naposledy pak lidé sečtělí, kteří mají zkušenosti s psaním, učitelé češtiny a často také gymnazisté a studenti českého jazyka a literatury.

Výherci a odměny

Výherní práce - Všechny výherní práce jsou pečlivě zapsány do počítače, konkrétně: umístění, kategorie, jméno, adresa a název práce. Všem těmto výhercům je následně poštou zasláno oznámení o výhře a pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen spojené s výstavou výherních prací. Pokud některý z výherců nemá možnost si cenu osobně převzít, zašleme mu jí poštou na jeho adresu.

UPOZORNĚNÍ!! Kdo z výherců nás nijak nekontaktuje nejpozději 24 hodin před dnem předáváním cen, jeho cena propadá. Proto prosíme všechny výherce, aby okamžitě po obdržení oznámení o výhře napsali na e-mail mrp@brontosaurus.cz a potvrdili převzetí oznámení o výhře.