Seminář Ekopsychologie

Datum: 
9.2.2013 9:00-18:00
Místo: 
Ekocentrum Hodonín
Cena: 
350,- Kč / 450,- Kč
Kategorie: 

Tématem semináře bude navazování spolupráce s pubertálními žáky v environmentální výchově a navazování kontaktu s přírodním prostředím. Workshop bude směřovat k tomu, aby pomohl účastníkům a účastnicím dobře vybrat témata a výukové metody pro environmentální výchovu na druhém stupni. Podíváme se také na to, jaké způsoby komunikace s puberťáky a puberťačkami se osvědčují. Přiblížíme si také širokou škálu dobrodružných, estetických i spirituálních zážitků, které příroda – vedle běžně praktikovaných přírodovědných exkurzí – nabízí.

Lektor PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., ekopsycholog a sociální psycholog, který šest let pracoval jako kontaktní pracovník pro pubertální party z ulice. Baví ho propojování akademické sféry s praxí. Pro organizace veřejného sektoru lektoruje semináře a realizuje výzkumy. Desátým rokem podporuje rozvoj ekopsychologie v České republice. V současné době učí na katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií v Brně.