Eko-Logicky 2013/2014

 Je to tady, další ročník ekovýchovné soutěže Duhové střípky. Jestli hledáte pro svůj oddíl aktivity spojené s ekologickou výchovou tak jsou Duhové střípky ideální volba. Hlavním cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů a kroužků náměty k činnosti v oblasti ekologické výchovy v takové formě, aby je mohli lehce využít ve svém dosavadním programu. Aktivity předkládané v jednotlivých zadáních soutěže jdou lehce a nenásilně včlenit do her, ale i do dlouhodobějšího vnitřního programu, který si mnoho oddílů vytváří. Letošní téma Duhových střípků jsem pojali opět originálně. Letošní téma zní Eko-Logicky. Soutěží letos čeká pět rozdílných témat, půda je základ, klima, rostli a zvířata v zimě, odpad a recyklace a stromy kolem nás.V každém tématickém bloku čeká na soutěžící několik zapeklitých úkolů, které je potřeba vyřešit. Jestli vás tento projekt nadchl není nic jednoduššího než se do soutěže zapojit.

Co je cílem Duhových střípků?

Cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů a kroužků náměty k činnosti v oblasti ekologické výchovy v takové formě, aby je mohli lehce využít ve svém dosavadním programu. Aktivity předkládané v jednotlivých zadáních soutěže jdou lehce a nenásilně včlenit do her, ale i do dlouhodobějšího vnitřního programu, který si mnoho oddílů vytváří. Zapojit se tedy může každý dětský kolektiv. Soutěž je organizována korespondenční a internetovou formou. Základní úkoly plní celé oddíly či družiny, velký důraz je však kladen na zapojení všech jednotlivých členů - při hodnocení formou speciálních úkolů.  Pro motivaci účastníků je důležité, aby soutěžící dostávali informace o svých úspěších a postupu. Proto po uzávěrce každého kola dojde k vyhodnocení zaslaných úkolů a zveřejnění výsledků na internetových stránkách a ve zpravodaji soutěže, který je soutěžním skupinám zasílán. Celkové výsledky jsou pak publikovány i na stránkách Hnutí Brontosaurus popřípadě v dalších médiích.

Jak využít Duhové střípky ?

  • Zajímavá náplň hodin biologie, seminářů, kroužků, oddílovek,
  • příprava žáků na ekologickou olympiádu, zlatý list,
  •  školní kola ekologické olympiády,
  • nápady pro aktivní žáky

 Jestli vás tento projekt nadchl není nic jednoduššího než se do soutěže zapoji

Uzávěrka: 
31.1.2014