Duhové Střípky 2015/2016

Co je cílem Duhových střípků?

   Cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů a kroužků náměty k činnosti v oblasti ekologické výchovy v takové formě, aby je mohli lehce využít ve svém dosavadním programu. Aktivity předkládané v jednotlivých zadáních soutěže jdou lehce a nenásilně včlenit do her, ale i do dlouhodobějšího vnitřního programu, který si mnoho oddílů vytváří. Zapojit se tedy může každý dětský kolektiv. Soutěž je organizována korespondenční a internetovou formou. Základní úkoly plní celé oddíly či družiny, velký důraz je však kladen na zapojení všech jednotlivých členů - při hodnocení formou speciálních úkolů.  Pro motivaci účastníků je důležité, aby soutěžící dostávali informace o svých úspěších a postupu. Proto po uzávěrce každého kola dojde k vyhodnocení zaslaných úkolů a zveřejnění výsledků na internetových stránkách a ve zpravodaji soutěže, který je soutěžním skupinám zasílán. Celkové výsledky jsou pak publikovány i na stránkách Hnutí Brontosaurus popřípadě v dalších médiích.

Téma letošních Duhových střípků

Objevujeme místo, ve kterém žijeme

 Letos se společně pustíme do zapeklitých přírodovědných úkolů. Nebude se však jednat o nějakou nalévárnu mozku, spíš si pomocí jednoduchých a hravých pokusů ukážeme ekologické a enviromentální problémy dnešní doby. Jak prozrazuje téma, letos se zaměříme na místo ve kterém žijeme, tedy na váš domov. V každém čísle nás bude čekat více úkolů, které budou zaměřené poznání vašeho okolí. A abychom vás ještě více nalákaly, tak trošku poodhalíme témata jednotlivých zadání

Příroda, která je všude kolem nás

Je konec léta, ale to nemusí být důvod ke smutnění, začátek podzimu je taky super. V prvním tématu se pokusíme využít ještě zbytky slunečních paprsku a společně vyrazíme mapovat stromy, hmyz a invazivní druhy. Nosným tématem bude biodiverzita.

Doprava, kterou potřebujeme

 Říjen a často i listopad umějí být hodně deštivé a zamračené. Ale nové zadaní Duhových střípků ho určitě rozzáří. V druhém tématu se vrhneme na zapeklité téma dopravy. Společně zjistíme, jaké typy dopravy máme, také si dopravu zmapujeme a společnými silami se vrhneme na dopravní monstra. Nosným tématem bude doprava.

Odpad, se kterým žijeme

 Brrr, léto bylo lepší, že jo, ale zima taky nemusí být jen studená a nudná. Zkoušeli jste někdy pozorovat hvězdy? V Zimě taky stojí za to. Ve třetím zadání se vrhneme do odpadu, ale rozhodně ne po hlavě. Společnými silami se opět pokusíme zmapovat skládky, identifikovat druhy odpadu, vymyslíme příběh použitého obalu a taky se vrhneme na třídění odpadu. Nosným tématem bude problematika odpadu.

Energie, se kterou žijeme

 Je to cítit už ve vzduchu, zima pomalu končí a jaro co nevidět začne. No a v tomto čísle Duháču si společně posvítíme na energii. Jako první se pokusíme energii zmapovat, pak si něco řekneme o zdrojích energie a na závěr se dozvíme odkud se bere světlo a teplo. Nosným tématem budou zdroje energie.

Planeta, kterou jsme změnily

 Pátý úkol se především zaměří na mapování klimatických změn ve vaší oblasti. Porovnáme staré a nové mapy, zjistíme kudy dřív tekly řeky, kde byly rybníky. A jelikož už je jaro vypravíme se společně do přírody a budeme poslouchat, jak se probouzí. Nosným tématem posledního zadání budou klimatické změny.