2017/2018

Duhové střípky již po šesnácté

Duhové střípky jsou environmentální soutěž, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus nejen pro své dětské oddíly. Již 16. ročník této soutěže startuje 1.9.2017. Tento ekovýchovný program Brontosauřích dětských oddílu je otevřen všem oddílům a kroužkům. Duhové střípky se hravě a zábavně snaží přiblížit téma ochrany přírody nejenom dětem, ale také vedoucím. Duhové střípky svým soutěžním charakterem motivují děti k poznání i k praktickému řešení problematiky ochrany životního prostředí.

Co je cílem Duhových střípků?

Hlavním cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím dětských oddílů a kroužků náměty k činnosti v oblasti environmentální výchovy. Úkoly se dají snadno zapracovat a využívat v dosavadním programu. Zapojit se může každý dětský kolektiv.

Téma letošních Duhových střípků

Letos se děti a vedoucí opět pustí do zapeklitých přírodovědných úkolů. Pomocí jednoduchých a hravých pokusů ukážeme přírodu ze všech jejich stran, probádáme potoky, lesy a louky. Společně se vydáme na výpravu do podzimní, zimní i jarní přírody. Již 16. ročník Duhových střípku tentokrát nese název Svět nad námi.

Zaujala vás naše soutěž?

Soutěž je otevřená všem dětským kolektivům. Prvotní materiály naleznete na webových stránkách brdo.brontosaurus.cz Stačí vyplnit přihlášku a splnit první úkol, pro jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Přihlašovadlo: 
Uzávěrka: 
27.10.2017