Setkání BRĎO

Brontosauří dětské oddíly každoročně pořádají Setkání BRĎO, víkendovou akci při níž se nejen pobaví, ale také seznámí s přírodovědnými zajímavostmi, porovnají navzájem své znalosti a dovednosti a v neposlední řadě se také navzájem poznají a vytvoří si kamarádství, která přesahují hranice jejich vlastního oddílu.

Jarní Setkání BRĎO bývá vyvrcholením celoroční soutěže Duhové střípky. Oceňují se na něm nejen vítězné oddíly, ale také nejúspěšnější jednotlivci. Uděluje se titul BRĎák roku a Duhový přírodovědec BRĎO. Účastníci mají celý víkend možnost soutěžit v přírodovědných znalostech a vyzkoušet si různé aktivity od pohybových po výtvarné. Přichystána bývá pestrá paleta exkurzí a výletů. Akce pak vrcholí společným táborákem.

Podzimní Setkání BRĎO je méně pravidelnou akcí na níž se členové oddílů společně zapojují do přímé pomoci přírodě. Jeho konání závisí na tom, zda se nám podaří najít vhodnou lokalitu, která je dostatečně dostupná a je na ní možné vykonat nějakou smysluplnou práci spojenou s ochranou životního prostředí. Několik let jsme tak spolupracovali například při ochraně přírodní památky Váté písky u Rohatce.